Dnia 28.08.2020r. Uczestnicy XVIII Nadzwyczajnego Zjazdu Sprawozdawczo Wyborczego wyłonili nowe władze na kolejną kadencję.

W skład Zarządu weszli:

  • Wątroba Krzysztof  - Prezes Zarządu
  • Wojtas Bolesław     - V-ce Prezes Skarbnik
  • Winiarski Henryk   - Członek
  • Wójcik Franciszek   - Członek

Oddziałowa Komisja Rewizyjna:

  • Galek Henryk       - Przewodniczący
  • Kałdon Piotr         - Sekretarz
  • Majda Danuta       - Członek