Oddział Zakładowy Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego przy Kopalni i Zakładach Przetwórczych Siarki "Siarkopol" w Machowie zorganizowano w 1965 roku. Wiele czynników złożyło się na jego powstanie. Rozwijający się stale duży zakład przemysłowy zatrudniał coraz więcej pracowników. Przybywało do pracy w Machowie sporo młodych fachowców - wielu bezpośrednio po ukończeniu studiów, gdzie na uczelni spora ich liczba zetknęła się już z turystyką w jej rozlicznych formach. Z drugiej strony istniała pilna potrzeba zapewnienia pracownikom zakładu nie tylko godziwej rozrywki, ale też możliwości aktywnego wypoczynku po pracy i zmiany klimatu. Zdawano sobie sprawę, że w polityce kadrowej każdego większego przedsiębiorstwa ważnymi elementami przyciągającymi pracowników, ale też integrującymi załogę są sport, turystyka i rekreacja. Nie sposób tu też pominąć ważnej roli społeczno - wychowawczej tych zagadnień w skali już nie tylko jednego zakładu, ale i ogólnonarodowej. Przecież zakład to nie tylko pracownicy, ale też ich rodziny i szkoły w tym także szkoły przyzakładowe - prawidłowo zaś rozwijane krajoznawstwo i turystyka to najlepsza lekcja patriotyzmu.
Był to okres burzliwego rozwoju tzw. turystyki masowej. Młodzi pracownicy chcieli uczestniczyć w wycieczkach krajoznawczych, rajdach, zlotach, spływach itp. Z naszego zakładu wyruszało "w Polskę" również sporo wycieczek, z tym że był to ruch całkowicie nieukierunkowany w tym okresie, gdyż brak było przeszkolonych organizatorów turystyki, przewodników i pilotów wycieczek, a kierownikami wyruszających z zakładu wycieczkowych grup byli często ludzie zupełnie przypadkowi. I stąd też, wycieczki te nie zawsze spełniały należycie swoje zadanie - ich trasy były stereotypowe i nieciekawe, zawężone do zwiedzania Warszawy, Wieliczki, Krakowa i Zakopanego. Szwankowała ich organizacja, pojawiał się często w nadmiarze alkohol - co bardziej ambitne jednostki zniechęcało do masowego uczestniczenia w nich.
Unikalny w kraju zakład przyciągał również wielu turystów z innych regionów kraju, którym trzeba było umożliwić w sposób legalny i zorganizowany zapoznanie się z procesami technologicznymi wydobywania rudy i produkcji siarki. Borykająca się ze swoimi rozlicznymi problemami i nie posiadająca wyspecjalizowanej w dziedzinie komórki Rada Zakładowa mogła w przyszłości w związku z perspektywą dalszego dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa nie podołać tym zadaniom.
Potrzeba zrodziła zatem ideę zorganizowania w naszym zakładzie agendy Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego. Komitet Zakładowy PZPR, Dyrekcja oraz Rady: Zakładowa i Robotnicza odniosły się przychylnie do propozycji wysuniętej przez grono entuzjastów turystyki i krajoznawstwa, obiecując pomoc w pracach organizacyjnych, dotację finansową oraz w przyszłości wygospodarowanie lokalu dla biura zarządu. Podobną pomoc zadeklarował również Zarząd Okręgowy PTTK w Rzeszowie.
W tym miejscu cofając się w czasie trzeba przypomnieć, że 23.04.1963 roku z inicjatywy Przewodniczącego Rady Zakładowej Motuka Zygmunta zorganizowano w KiZPS "Siarkopol" Koło PTTK, którego głównym zadaniem miało być przyjmowanie wycieczek odwiedzających nasz zakład, oraz organizowanie wypoczynku świątecznego dla pracowników kombinatu. Prezesem Koła wybrano Justkowskiego Jana, a w skład zarządu weszli: Pajor Stanisław, Pituła Eustachy, Rzegocki Andrzej, Słomka Henryk i Szpunar Jan.
W tym też roku zorganizowano kurs przewodników zakładowych, który ukończyło 35 osób. Jakkolwiek nie było jeszcze wtedy formalnego zezwolenia na udostępnienie zakładu do zwiedzania - to faktycznie za każdorazową zgodą Dyrektora Naczelnego już wtedy oprowadzano pojawiające się w Machowie wycieczki. Nadmienić tu trzeba że wspomniane Koło nie zostało nigdy formalnie zgłoszone, ani do Oddziału PTTK w Tarnobrzegu, ani do zarządu Okręgu PTTK w Rzeszowie - ani zarejestrowane w uprawnionych do tego organach terenowych, jednakże faktycznie istniało i działało.
Oddział Zakładowy PTTK przy KiZPS "Siarkopol" w Machowie powołano do istnienia na zebraniu założycielskim odbytym w dniu 24.06.1965 roku i został on zarejestrowany w Urzędzie Spraw Wewnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Rzeszowie w dniu 15.11.1965 roku pod numerem 3148.

1. Antończyk Artur
2. Bartuzi Aleksander
3. Borcz Ryszard
4. Buczkowski Bolesław
5. Czajkowski Jacek
6. Dendura Stanisław
7. Dufaj Stefan
8. Durzyński Ryszard
9. Fudala Bronisława
10. Gotfryd Lidia
11. Grela Czesław
12. Grębowiec Zygmunt
13. Grys Izabela
14. Janik Emil
15. Koszela Bogumiła
16. Koszela Wiesław
17. Krajewski Zbigniew
18. Kruszewski Wiesław
19. Krzoś Stanisław
20. Kusak Kazimierz
21. Lipowski Wojciech
22. Łański Bogdan
23. Łęcki Wawrzyniec
24. Łępicz Danuta
25. Madej Franciszek
26. Machnik Edward
27. Mierzwiński Jan
28. Motyka Wojciech
29. Motuk Zygmunt
30. Napieracz Józef
31. Napieracz Krystyna
32. Napieraj Bronisław
33. Nesing Stanisław
34. Nieduziak Czesław
35. Niedziałek Janina
36. Nowak Stanisław
37. Nowara Jacek
38. Orzechowski Kazimierz
39. Osiecka Aniela
40. Pajor Stanisław
41. Pomana Feliks
42. Rutka Przemysław
43. Rzegocki Andrzej
44. Skrzynecki Mieczysław
45. Słomka Henryk
46. Szandała Zbigniew
47. Terlecki Franciszek
48. Tobiszewski Bogdan
49. Truszak Kazimierz
50. Wójcik Józef
51. Wójtowicz Józef

Oddział nasz był kolejnym 20-tym oddziałem PTTK w województwie rzeszowskim i jednocześnie 4-tym oddziałem zakładowym. Na zebraniu założycielskim powołano zarząd Oddziału. Pierwszym prezesem zarządu Oddziału został Rzegocki Andrzej.
W składzie zarządu znaleźli się: Borcz Ryszard, Buczkowski Bolesław, Dufaj Stefan, Durzyński Ryszard , Gotfryd Lidia, Koszela Wiesław, Lipowski Wojciech, Łępicz Danuta, Motuk Zygmunt, Napieraj Bronisław, Rawski Jan, Słomka Henryk, Szandała Zbigniew i Wiącek Stanisław.
Komisję rewizyjną tworzyli:Jakubowicz Antoni, Malik Stanisław i Pomana Feliks.
W skład Sądu Koleżeńskiego wybrano: Terleckiego Franciszka, Motykę Wojciecha i Kazimierza Orzechowskiego.
Jednocześnie uchwalono powołanie komisji: pieszej nizinnej, górskiej, wodnej i krajoznawczej. Ta ostatnia miała zajmować się również organizacją przewodnictwa zakładowego. Zarząd Oddziału nawiązał ścisły kontakt z Zarządem Okręgu PTTK w Rzeszowie, od którego otrzymał skromną dotację finansową na tzw. zagospodarowanie, a sekretarz tego zarządu Kalisz Jan służył dużą pomocą w sprawach organizacyjnych bywając częstym gościem na posiedzeniach zarządu Oddziału.
Zarząd Oddziału składał się wyłącznie z entuzjastów turystyki i krajoznawstwa nie posiadających jednakże żadnego doświadczenia w pracy organizacyjnej PTTK, stąd też naturalny w każdej powstającej na tzw. surowym gruncie organizacji okres "raczkowania" był dość długi i trwał aż do II Walnego Zjazdu Oddziału (19.03.1970 r.). W międzyczasie 27.02.1968 roku odbył się I Walny Zjazd Oddziału.