PTTK O/M „Siarkopol” w Tarnobrzegu

z a p r a s z a

na rajd w Beskid Niski w dniach 05-07.08.2022r.

  

  Trasy rajdu:

05.08.2022r.: Przejazd Tarnobrzeg – Zdynia. Nocleg.

06.08.2022r.: Zdynia – Rotunda – Przełęcz Regietowska – Jaworzyna Konieczniańska – Dzielec - Konieczna

07.08.2022r.: Zdynia – Wysowa – Góra Jawor – Wysowa – Koźle Żebro – Regietów.

Powrót do Tarnobrzega.

Wyjazd w dniu 05.08.2022r. (piątek) o godz. 16:30 parking  LIDL (obok PEC). Powrót w dniu 07.08.2022r. w godzinach wieczornych.

Koszt uczestnictwa 370,0 zł członkowie PTTK, pozostali 380,0 zł w tym: obsługa pilota, przejazd,  ubezpieczenie, 2 x śniadanie, 1 x obiadokolacja, 1 x obiad, 2 x nocleg.

Prowadzący: Piotr Kałdon

Zapisy do dnia 02.08.2022r. w biurze Oddziału. PŁATNOŚĆ PRZY ZAPISIE. Nie przyjmujemy zapisów bez wpłaty.

Uwaga: Za nieuzasadnione wykorzystanie autobusu, wynikłe koszty dodatkowe za autobus ponoszą uczestnicy, którzy wymusili ten kurs.

Zarząd informuje, że koszty potrąceń w przypadku rezygnacji wynoszą następująco:

  • od 7 do 4 dni przed datą wyjazdu – do 80% ceny imprezy,
  • na 3 dni przed datą wyjazdu i mniej – 100% ceny imprezy.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia i zmiany wynikłe w trakcie imprezy z przyczyn od niego niezależnych.

Uczestnicy wyjazdu proszeni są o zabranie odzieży i obuwia dostosowanego do wędrówki górskiej.