I n f o r m a c j a

 

Z przyczyn nie zależnych od PTTK Oddział Miejski "Siarkopol" rajd w Beskid Sądecki nie odbędzie się w planowanym terminie.

Nowy termin zostanie ogłoszony na naszej stronie z wyprzedzeniem.

 

Za utrudnienia PRZEPRASZAMY.